/\
 |
\O/
این میدونی کیه؟ خوب تویی دیگه از خوشی رسیدن اس ام اس من داری جفتک میزنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1
.
2
.
3
تموم شد!

   ^^
((@@))
  \     /
  (**)

تو هم خوش عکسیا!!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

l-----l-
 l      '. o
 l        /l\
 l        JL
 l

 ببین از بس اس ام اس ندادی خودمو دار زدم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

\@. . .
  + (
/@. . .
گوشیتو كج بگیر ، ببین از دوریت چی میكشم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 .:ΞΞΞ:.  '  '  .:ΞΞΞ:.
 ":ΞΞΞΞ:.o.:ΞΞΞΞ:"
    :ΞΞΞΞ¥ΞΞΞΞ:   
    ":ΞΞ:-'!'-:ΞΞ:"   
این پروانه از راه دور میاد و میخواد بهت بگه خیلی گلی .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


& _&&&&&
اگه گفتی اینا چی هستن؟
زحمت نکش! این خانواده اردک هاست. اون هم تویی که تنها موندی! (جوجه اردک زشت)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 ===========
I___ .-""-._  _ I
I___( '...' )___I
I_'=(,,)=(,,)='_I
کنار پنجره منتظر تو نشستم. اگه جواب ندی خودمو از طبقه همکف پرت می کنم پایین!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=___ =
(.)__(.)
_(۰o)
(------)
هی بهت گفتم دست تو دماغت نکن. گوش نکردی... اینم نتیجش!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

('.')
((
))‎
((‎
))
کاری نداشتم، دارم کرم می ریزم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

!......
__!......
____!......
______!.......
کجا؟ کجا؟ این پله ها می رسه به پشت بوم
.
.
.
.
بچه نشی از دوری من بری خودکشی کنی!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

### 0<-<####
هی! این کار رو نکن! از روی ریل بلند شو! قطار میاد زیرت می گیره... تو فقط مدت کوتاهی منو ندیدی! صبور باش! دوباره منو می بینی!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0#####>==<#####
فکر کردی الان می گم این منم که از دوری تو روی ریل قطار خوابیدم؟ اگه گوشیتو 90 درجه به سمت چپ بچرخونی می بینی که دارم از نردبان ترقی بالا می رم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


###############
اینها حصارهای بین من و تو است. کاش می تونستم بیارمت پیش خودم... ولی بهم گفتن جای بز تو خونه نیست!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  __/ΓΠ\__. (""v"")
'-O----O- '_. 'v'
این قلب منه. اگر فکر می کنی به فکر تو نیست بزن با همین ماشین لهش کن.
...
...
...
هه هه هه! بنزین نداره!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                  @@
               @@@@
  @@@@@   . .   @
@@@@@@   #   @
@@@@@@@@@
@@@@@@@
| |            | |
این ببییه فدات!!!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


   <:)))><     <:)))><   ><(((:>

 . . برات ماهی فرستادم تا بخوری و بفهمی که چیزای خوشمزه تر از علف هم وجود داره و هست !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


########
########
میدونی اینا چیه؟
حسار های بین من و توئه!!!
کاش میشد بیارمت پیش خودم ولی به من
گفتن :جای بز تو خونه نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


[i] [i] [] [i] [i] [i]
این قبرها رو میبینی؟ یکیش خالیه. خریدمش تا برات بمیرم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اگه گفتی این چیه؟ >-->0
این توئی که از دوری من مردی،
حالا اگه گفتی این چیه؟ 0<--<
این منم که چون ازت دورم راهت خوابیدم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


:::::::::::::::
::::.::::::::::
میدونی این چیه؟
این یه عکس هوایی از همایش
منگول هاست اگه دقت کنی جات خالیه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


+ - + - + - + - + - + - + - + - + - +
- + - + - + - + - + - + - + - + - + -
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - +
- + - + - + - + - + - + - + - + - + -
بشین قشنگ با دقت جمع و تفریق کن ببین چندمین باره سرکار رفتی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


        \) \)
      @@ /_____\
     \    \/   ____/
    (oo)  | |     | |
            ^^    ^^
خوش به حالت گوشیت آینه داره !