ஜاس ام اس عاشقانه وعارفانه ஜ
 
قشنگ ترین اس ام اس عاشقانه ، اس ام اس جدید ،اس ام اس دلتنگی، اس ام اس سرکاری
حرمت عشق در اندازه افکار ما نیست پس به هر دلبستنی عشق نگویید

شةوقی أوویی تؤیة رووناکی دپی سةوداسةرم

بؤ تریفةی ماهی أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو

معنی :

شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است

بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

هه رچه ند که نات بینم

به ڵام ده نگی خه نده ت

ئه بزوێنێ

دڵی سڕم

معنی:

هیچ می دانی

هر چند که ناپیدایی

اما دل شکسته ام می گوید

می آید صدایی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گیانا که م  زو  وه ره  نازدارم  زو  وه ره  به س  جاری  بت بینم

گیانم  بو  خوت  به ره

معنی :

جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت

جانم را بگیر و برای خود ببر


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

باخی بةهةشتم ، روخساری تؤیة ضاوم تامــةزرؤی دیداری تؤیة

یـادی ثیرؤزت هـةر لـة دپـمایة تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایة

معنی :

باغ بهشت من ، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست

یاد متبرک تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

یاران تةطبیرص ، زامـم کـاری‌یة دةردی ئةمجـارةم ئةوینداری‌یة

کؤترة باریکة نصضیری بـاز بص هةرطیزناتوانص بفأص،دةرباز بص

معنی:

یاران چاره‌ای! زخم من کاریست چراکه درد م این‌بار،درد عشق است

کبوتری‌که به چنگ شاهین افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بـص تؤ هـةناوم باخی بـص‌ئاوة طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوة

ضاوم لـة أصذنةی بةزةیی تؤیة بةسیةتی خةزان وادةی ضرؤیة

معنی :

بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد

چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشکوفه‌ گردان

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

ضؤن نةطرییم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم

بؤ تةوافی أؤذی رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو

معنی :

چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم

بهر طواف خورشیدروی توست که شب سرگردان است

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

خةرمةنی ذینم بة بادا ضوو بة دةس هیجرانی تؤ

من دةسووتصم و شةمیش بؤ حاپی من طریانة شةو

معنی :

خرمن هستی‌ام را هجران تو به دست باد سپرد

من می‌سوزم و شمع نیز بر حالم می‌گرید شب

طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/18 توسط maziyar mohammadi
أحبـــــــــك بجنون..... خلیهم یدرون.. ویش بسوین؟... من بحر عدن یشربون..

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


أحبك حب ما بعده حسافة
أحبك والهوى یجمع ثلاثة
قلب وقلبك والمسافة

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


أبلمس شعاع الشمس
واكتب بالسمااسمك
أخلی النور مایغرب
واكتب علیكل نجمه
أحبك

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


حبیبی انا من الولة احبك لدرجة ماعرف اعبرعن مشاعری اة لو تعرف قد ایش احبك

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


ماشی ومقبوله منك طبعا هذا لأنك حبیبی وانت یاحبیبی غالی ...

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


لا یكون على بالك إنی أحبك وأعزك لا یا بابا اصحى إنت قطعه من قلبی

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


اذا حبیت فی حیاتی فحبیتك أنت و اذا فهمت معنى الحب ففهمتو بطریقتك أنت صعب علی یلی نادیتك حبیبی یستسلم ألبی أو یخضع لحب غیر حبك أنت

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


یا دنیا من الأمل یا حیاتی
أقول أحبك أم أهواك
أقول أعشقك بل متیم كیف یطیب لی العیش مع
سواك أین أنت أهمسك الحب فی أذناك أذاعب
خصال شعرك أین أنت یا حیاتی عذبنی الشوق

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


سلام الشوق أرسلك على قدر الفضا والكون سلام كثر حبی لك تصور كیف یكون

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


اللة انه مایغیرنی زمانی عن مكانی ماتكبر لو ملكت المملكه والفیصلیه انت عندی معزة مالها إئتمانی لو خذاها بوش حط بن لادن خویه عهد منی یشهد الله دام یومی ماخذانی ما أخون العشرة اللی بیننا والروح حیه

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


تخیل دمع عینی یرسم على یدك الیمنى أحبك موت وعلى یسراك وحشتنی یا عمری !

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


والله انه مایغیرنی زمانی عن مكانی ماتكبر لو ملكت المملكه والفیصلیه انت لك عندی معزه مالها حد ائتمانی لوخذاها بوش منی حط بن لادن خویه عهد من یشهد الله دام یومی ماخذانی ما اخون العشرة اللی بیننا والروح حیه

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


أحبك بكل أوقاتی أسمع قلبى یهمس همس أحبك لاخفق قلبى وجددلى عهود الحب !!!!

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


یامن بحبك تملك القلب وینك
تعال قلبی مشتكی هم وجراح
لمه وضمه واحضنه بیدینك
تعال خل الروح للروح تنساح

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


لو عرف النحل طعم شفتیك لترك العسل واتى الیك

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


تمنیت اكون دمعة
حتى اولد فی عینیك
واعیش على خدیك
واموت عند شفتیك

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


كنت احسب هواك طیش وتعدى ماعرفت ان الهوى قبر وحفرته بیدی

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


عطنی من احروف الغلا كلمة اغلیك
واعطیك قلبٍ ماحلم فیه مخلوق

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


لمحة زعل من عیونك تموتنی بلا علة
وبسمة رضا من شفاتك تعیشتی العمر كلة

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


لا تزرع الحب فی قلبی اخاف یكبر ولاتسقیه
وتكون انت سبب جرحی وهمی فیه

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


وینك بغیت أحط واحد بدیلك
واحد بغى فی الحب یاخذ مكانك
واحد لعب بی لعب والله وكیلك
لو ما نهیت القلب روح زمانك

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


كیف اعبر عن غرامی وانت الغرام كیف اعبر عن اعجابی ونت اعجابی ما دریت ایش اكتب عنك یاهوى بالی؟؟؟غیر انی احبك وبس وعذرنی

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


عمری ما فكرت فیك .. وما خطر فی البال حبك .. لین قلبی قال أبیك .. وقالت عیونی أحبك

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


أف .. حتى فی الحلم على بالی ..
تعرف لیش .. لأنك والله غالی .

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 


طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/04/25 توسط maziyar mohammadi


Love Is That Ocean In Which , If You Drown.

You Wonot Call For Help Becaus It Is The Suicide

To Begin Another Beautiful Life . . .

عشق اقیانوسیست که اگر درونش غرق بشی نمیتونی طلب کمک کنی

به خاطر اینکه این یک خود کشیه که تو مرتکب شدی برای یک زندگی جدید و زیبا

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

 Love Means To See SomeOne

 With Closed Eyes , To Miss Some One In Crowd . . .

عشق یعنی با چشم بسته کسی را دیدن و از بین همه دلتنگ یک نفر شدن

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


When Things Go Wrong , When Sadness Feels Ur Heart

When Tears Flow In Ur Eyes , Always Remember 3 Things

1. I Am With You

2. still With You

3. Will Always b…

وقتی که اشتباهی پیش میآید ، وقتی که احساس ناراحتی میکنی

وقتی که اشک از چشمات سرازیر میشه همیشه 3 چیز را به خاطر بیار

1.من همیشه با توام

2. هنوز با توام

3. با تو خواهم ماند . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

Dont Wait Until It Is Too Latet , Tell SomeOne How Much You Love

How Much You Care , Because When They’re Gone No Matter How Loud You Shout

And Cry , They Won’t Hear You Anymore . . .

صبر نکن ، هرچه قدر هم دیر شده ، بهش بگو چقدر عاشقشی

چه قدر برای تو اهمیت داره ، چون اگه اون بره دیگه مهم نیست

هرچه قدر که تو فریاد بزنی و بلند گریه کنی ، اون دیگه صداتو نمیشنوه

. .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


 To Find Some On In Eve Tought , To Life For SomeOne , Love SomeOne

But Sure That Some One Is Only One . . .

برای یکی زندگی کن ، و عاشق یکی باش

اما مطمئن باش که اون یک نفر یک نفره. . .


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

Only The Open Heart recivers Love

Only The Open Mind Recivers Wisdou

Only The Open Hand Recivers Gift

And Oly The Cute Ones Recivere Massages From Me . . .

فقط اونائی که قلب بزرگی دارن عشق رو دریافت میکنند

فقط اونائی که روشن فکر هستند ، عقل و خرد رو دریافت میکنند

فقط اونائی که دست و دل بازند هدیه رو دریافت میکنند

و اونی که با مزه هست این پیغام من رو دریافت میکنه. . . !


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


I Love You So Compeletly Our Love Is Deep

As The Ocean As High As Stars And As Special As Sky

خیلی دوست دارم ، عشقمان بسیار عمیق مثل یک اقیانوس

به بلندی ستاره ها و به بی نظیری آسمان . . .
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

As Days Go By My Feelings Get Stronger , To Be In Your Arms

I Can’t Wait Any More , Look Into My Eyes And You

Will See That It’s True . Day And Knight My Thought Are Of You

روزها میگذرند و در آغوش تو بودن احساس من را قویتر میکند ،

بیشتر از این نمیتوانم صبر کنم ، توی چشمهای من نگاه کن ، خواهی دید که

حقیقت داره ، روز و شب به فکر تو هستم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


If There Were No Words , No Way To Speak

I would Still Hear You

If There Were No Tears No It to Feel In Side

I Would Still Feel For You And Even If The Sun Refuse To Shine

Even If All Ends Ran Out  Love I Would Still have You Here

اگر هیچ راه و حرفی وجود نداشت برای صحبت کردن

من باز هم صدایت را میشنوم ، اگر هیچ اشکی وجود نداشت ، من تو را احساس میکنم

و حتی اگر خورشید از تابیدن جلوگیری میکرد و تمام پایان ها به عشق منتهی میشد

من تو را اینجا کنارم دارم


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

Thoes We Love Never Go Away , Ther Walke Beside Us every Day

Un Seen… Un Hear… Still Near … Still Loves … Still Missed

And Still Very Dear . . .

اونائی که ما عاشقشون هستیم هیچ وقت از ما دور نمیشوند

هر روز کنار ما راه میروند اما دیده نمیشوند … شنیده نمیشوند

و هنوز نزدیک و هنوز عاشق …  هنوز دلتنگ و خیلی عزیز . . .


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

Ultimate Truth Of Love :

Love Is What :

Can Be Felt , Not Told , It Can Be Given , Not Sold

It Comes When You Least Expect It And Leves You When You Most Neet It . . .

آخرین حقیقت عشق :

عشق چیزیست که :

حس شدنیست ، نه گفتنی ، دادنیست ، نه فروختنی

موقعی میاد که انتظارشو نداری ، و ترکت میکنه که بهش احتیاج داری . . .


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

Be Mine Vallentine

I Am Sending You This , Vallentine Wish With Hungs And Kisses

Too Cause Ther A Place Here In My Neae That’s Made Only For You

Happy Vallentine Days . . .

مال من باش “ولنتاین”

من این آرزوی ولنتاین را برای تو میفرستم ، با آغوشها و بوسه ها

جائی را میسازم اینجا نزدیک خودم ، که فقط برای توست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

BEGIN YOUR DAY WITH LOOKING AT THE MIRROR AND TELL YOURSELF:TODAY I AM GOING TO DO EVERY THING IN THE BEST POSSIBLE MANNER AND DO IT THERE AFTER

روزتان را با نگاهی در اینه اغاز کزده و خطاب به خود بگویید :امروز من هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام میدهم
و سپس به این گفته عمل کنید

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

YOU MUST LEARN LOSING.BECAUSE WHEN YOU WIN YOU DON’T LEARN MUCH
شما باید باختن را بیاموزید زیرا وقتی برنده میشوید چیز زیادی یاد نمیگیرید


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

IF YOU TURNYOUR FAILURES INTO FOOT PRINTS AND STEP ON THOSE I WILL SEE YOU OVER THE TOP

اگر شکستهایتان را به جای پا تبدیل کرده و بر انها قدم گذارید شما را در اوج ملاقات خواهم کرد

پس از گذشتن از ادمهای پایین رسیدن به اوج اسان است

 

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


I love my EYES when u look into them,

I love my NAME when u say it,

I love my HEART when u love it,

I love my LIFE when u are in it.

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،

اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،

قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،

زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی…..

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, my

hands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!

قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

The words are easy when the language is LOVE !

30. i love the ‘y’

i love the ‘o’

i love the ‘u’

put them together

وقتی زبانمون زبان عشق باشه کلمات خیلی ساده میشن!

نگاه کن؛ من Y رو دوست دارم

من O رو دوست دارم

من U رو دوست دارم!

حالا اینارو بزار کنار هم…..

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

Falling in love is when she falls asleep in your arms and wakes up in your dreams!

عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه….


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


Love is Pure

Love is Sure

Love is sweet poison

that Doctors can’t cure

عشق یعنی پاکی

عشق یعنی اطمینان

عشق یه زهر شیرینه

که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!ادامه مطلب

طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/04/25 توسط maziyar mohammadi

دئمیشدیم؛ گئدرسن من اوللم سن سیز
سن گئتدون من اولمدیم!! باغیشلا منی !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
سوگیلیم عشق الماسا وارلیق بوتون افسانه دیر
عشق بیگانه اولان اینسانلیقا بیگانه دیر....
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


گونده منه باش ووران ایندی منه داش وورور.
ایندی منه داش ووران اوزگلره باش وورور.
اوزگه اگر داش وورا دردینه دوزمک اولار.
باخ بورا سوز بوردادی داشلاری یولداش وورور…

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


بی وفا جانان یولوندا جان گویان دیواندور.شاهیدیم بو مطلبه شمعه یانان پرواندور. شمع
یولوندا یانماغا,پروانه ایلر افتخار.شمع دیر بیچاره پروانه,عجب دیواندور.

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


سن سن حیاتمن معناسی
سن سن سوگیمین رویاسی
سن سن دنیامین دنیاسی
سنی چخ ایستیرم کلم دلماسی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


بیر دنیز دوشون سوسوز / بیر انسان دوشون موتسوز
بیر بهار دوشون چیچک سیز / بیرده منی دوشون سنسیز
هیچ الورمو؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


عزیزیم آشا آشا / سو گلیر داشا داشا
بیر جانم وار ثروتیم / اودا قربان داداشا

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


گل دونیانی بولوشدورک / دنیز منیم دالقا سنین
گونش منیم ایشیق سنین  / هامّیسی سنین سنده منیم

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


تو را بس منتظر ماندم / اوتاندی لحظه لر مندن
بدان من دوستت دارم / اینان بو یاشلی گوزلردن
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
سفر از تو گذر از تو / فقط یول گوزلماخ مندن
فقط با یک نگاه تو / اوچاردی غصه لر مندن
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


داغدا پائیز اولاندا / ساری سنبل سولاندا
یارا ائلچی گوندررم / اون بئش یاشی دولاندا
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
عزیزیم گؤل آلاندا / ساچا سنبل آلاندا
یاریم یادیما دوشر / الیمه گؤل آلاندا

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
گؤزوم قالدی او قاشدا / او پیکده او قاشدا
مجنون تک دلی گؤیلوم / گزیری داغدا داشدا

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


بیر گورچین کیمی دن سیزلمیشم! بولبولم یازدا چمن سیزلمیشم!
اوز دیارمدا وطن سیزلمیشم! هیچ بیلرسن نیجه سن سیزلمیشم!!!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


داغ باشیندا اکین اولماز / اکین اولسا بیچین اولماز . . .
دنیادا مین گوزل اولسا / بیری سنین تکین اولماز . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


محبت قوجالماز
عشق آزالماز
دوست آیرلماز
یاخچلیق یرده قالماز
دوست دوستی آتماز
یاریما اولسون سلام
قوی کی دییم بیر کلام
ایستییرم من سنی
ایسته منی والسلام
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
اگر بیز ایکیمیز ده یاپراق اولساق پاییز فصلینده من
سنن تئز یئره دوشه جاغام تا سن دوشنده سنی
اوز قوجاغیما آلیم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
گوروم شیر دنیادا پیر اولماسین
گوروم تولکو جنگلده شیر اولماسین
ستمکار خلقه امیر اولماسین
بوتون پاک اورکللر گوروم شاد اولا
مقدس آذربایجان دائم آباد اولا

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
من سنین عشقوی یار دئه گوروم نجه اینانیم؟!
سن کی یاد دان چیخادیپسان همه ی حالتیمی!
من بو عشقینده اسیرم ولی بول بولبول افسون!
نه داهی  عشق! و نه اود !ور نده  گول!
نه داهی سوگولی! نه گول!  نده بولبول!
داهی من هچ بیرینی بیر ده اینامام  گنه گول!
داهی اولمام سنه گول داهی گولمم سنه گول
کیم گوروب بولبولو گول سوز بو گولستانه باهار
کی سولوب گول  سارالیب گول  !
عجب ای وای سینیب گول!
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


اورییمله باجارمرام او گوزلره ویریلمشام
لیل سو کیمی آخیب گلیب چاتیب سنده دورولمشام
درد اورییمده آشیب داشیب غمده منن قوجاخ ب
آتما منی زامان چاشیب بو دنیادان یورولمیشام؟اورییمله باجارمرام او گوزلره ویریلمشام
لیل سو کیمی آخیب گلیب چاتیب سنده دورولمشام
درد اورییمده آشیب داشیب غمده منن قوجاخ ب
آتما منی زامان چاشیب بو دنیادان یورولمیشام؟
تورا بس منتظر ماندم,اوتاندی لحظه لر مندن.بدان من دوستت دارم,اینان بو یاشلی
گوزلردن.سفر از تو گذر از تو,فقط یول گوزلماخ مندن.فقط با یک نگاه تو,اوچاردی غصه لر مندن.
طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/19 توسط maziyar mohammadi

بوچی

بوچی به ته نیا لیره جیت هیشتم
چیروكی عیشقی لاویت پی نیشتم
دیاره نازانی گولم وا نابی
نه عیشق وایه و وه فایش وا نابی
كه تو جیت هیشتم گولم چرو بوو
ئاخر عیشقی تو هه مووی درو بوو
عیشقم چوو ، گولم چوو
روژگارم به سر چوو ( عومریشم )
چاوه ریی به هار بووم
قه ت نه مدی و به سه ر چوو
دلیك عاشق بی هه ر ده نالینی
دلی تو به رده دلم ده شكینی
نه تو عاشقی نه عیشقیش وایه
خوشه ویستی من به بی په روایه
نه مزانی ئه توش ده روی به ویلی
وه ها به جاری توش به جیم دیلی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
دیلان

دیلانا مه ره نگینه
ته و دا خورت و زه رینه
ده ما من ته ماشا كرد
یارا من ده و دا نینه
خورتو وه رن دیلانی
زه ریو وه رن دیلانی
وه ره ره وگشا گووه ندی
وه ره ده ستی من جاری
ئاخ لی جان واخ لی جانی
وه ز هاتم دو كانی
دیلانه بانی به رمه
پر كی فه رالت و گه رمه
ته ما من یار نه دیتی
ئاگر باری ل سه ر مه
چاخی یاری دبینم
حه یرانا دل سترینم
ل گووه ند و دیلانا
عاشقیك خار و دینم

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

هه لپه رکی

هه لپه ركی گه رمه شایی یه هه رایه
كچ و كور تیكه ل به زمه و سه مایه
هه ركس بو دوستی په یمان ئه به ستی
شان له شان ده خشی ده ست لیك ئارایه
نازدار و بیری شیرین و دولبه ر
مه ریه م و مه له ك ئه ستیر و گه و هه ر
سه ر چوپی گرن خانمی دولبه ر
ئه مرو له گه ره ك به زمه و هه رایه
ئه مرو له گه ره ك شایی یه و سه مایه
زره ی بازنه و ده نگی گو به ره
هاواری شا باش سه دای له و به ره
نازی به چاوان پیم ده لی وه ره
بریا سه د بریا ئه و بومن بوایه
خوزگه ده خوازم ئه و بو من بوایه
هه لپه رن ده ی ده ی به شان هر به شان
مه مكو له ی ناسك با بینه هژان
شوخیكی جوانم كردووه به نیشان
جوانی وا نیه وه ك په ری وایه

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

به سه رهاتی

به سه رهاتی دلداریم
بوته باسی ئه م شاره
هه موو خه لك ده یزانی
بی وفا بووی ئه م جاره
دلی منیش مشتیكه
توانای ئازارت ناكا
خوشم لیره ئاواره م
وازم لی بینی چاكه
گریان له گیانی من دا
له دوای تو وه ك بارانه
ئه زانم روژی ده مرم
هه ر به عیشقه ی جارانه
عیشقی من داستانی بوو
هه موو كه سی پیی زانی
كه چی تو خسته ژیر پیت
منیش بووم به قربانی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
وره وره وره

وه كوو ده ریا شه پول ده ده م
به گریان هه راسانم
به چوار ده ورم گیژه ن ئه خوم
چی به سه ر هات ده سگیرانم
ده سگیرانم وه كوو په ری له كه ناری خورئاوا بوو
به بی بزه ی مال ئاوایی له ده ستم ده ر چووه بی شوو
ئه و روژانه ی به یه كه وه په ری گولمان هه لئه وه راند
ئه و ساتانه له لیوی یه ك ماچی به هاریمان ئه چاند
وه ره وه وه ره وه ده ردی دل چاره كه ی
ده ردی دل گرانه و با ئیتر چاره ی كه ی
با ئیتر نه سووتیین هه ردووكمان تاكوو هه ین
وه ره وه له غه ریبی وه ره وه
بگه ریوه تاكوو ده ستی باغچه و به هار لیوه بگرین
بگه ریوه له غریبی باچی دی بو یه كتر نه گرین
ئیستا ئیره وشكه بومن وه كوو عه رزی گه لا وه رین
ئیستا پیكی په شیمانی ئه نوشم له داخی ئه وین

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
باران

له ژیر زه رده و نووری مه غریبدا ده گریم دیسان
له ناو به فری به ر به یاندا ده گریم دیسان
من ده گریم و ده زانم ئه و چه ند پیروزه
بو خه می من باوه شی ئه و چه ند به سوزه
ئیتر یاران لیم گه رین با ئه مشه و شینی عه شقی بكه م
بو ئه م سوزه مانگی قه له م چروی وشه من به ری بكه م
ئه مشه و جه ژنی شیعره و به دمه ستی منه یاران
شه وی به خته و ره هیله ی عه شقه ئه مشو یاران
تو ته ماشای كچانی شار به چرپه وه
به قریوه ی هه زار نازی سه ره ریوه
چون وه كوو مه ل پولاوپولی
سه ر چناران دین و ده چن
قه تاری گول چه می غه من
چروی سه وزن دین و ده چن
ئیتر یاران …………

طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/19 توسط maziyar mohammadi
وا که چاک سینه گه د ده رس و کتاوم هه ر یه سه
بوومه نه زر ئه و ده مه جام شه ر اوم هه ر یه سه
رووژ تا شه و کار و بارم شین و شیوه ن کردنه
تاق وه سانم هه ر یه سه باخ سه راوم هه ر یه سه
هه م په ر و بالم به سانه هه م ده مم دیوراننه
تا م بووم و حه رف حه ق نه یوشم جوواوم هه ر یه سه
گش که سم ! ده ردد وه گیانم ! نیور دیده راسه گه م !
م چوه بیوشم تا تو نادانی عه زاوم هه ر یه سه
شار کرماشان دیار عشقه خاپووری نه که ین
خه رگ کووره بنیشم خاک و ئاوم هه ر یه سه
په رته و ئه ر ئاواره م و باوان خراو و ده روه ده ر
ئیوشم ئی زولمه نه مینید ناحساوم هه ر یه سه
په رته و کرماشانی

بولبول گولزار عشقم بال په روازم نیه
تا له سووز دل بنالم که س هه مئاوازم نیه
ره نجه له خار فه راقم راخه تی به خشم کووه
ئارزوو دار وسالم یار ته نازم نیه
ده رده دارم ری وه کوو به م تا که ده ردم چاره که ن
راز دل ئفشا وه کی که م چیونکه هه مرازم نیه
بردیه تا دل و ده ستم عه قل و هووشم چی له سه ر
له و چه و مه خمووره مه ستم مه یل بگمازم نیه
ده رد عشقی ها له گیانم تاقه ت و سه ورم نه مه ن
سووز دل دیری به یانم حاجه ت سازم نیه ن
تمکین کرماشانی
طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/19 توسط maziyar mohammadi
نبرد رستم و لر:
چنانت بكوبم به گرز گران كه دیگر نیایی به مازندران
پاسخ لره : چنان ایزنم بر سرت با بلوك كه ترتر برینی به گور بووت !!!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

زندگی بدون عشق یعنی شلوار كردی بدون كش

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

یه روز یه دختر میره نون بخره یه پسر میره دنبالش ، دختره میگه: چی از جونم می خوای؟  میگه: یه چپال نان !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 

 جور چراغ توری هرگز کور نوی / صد مرض بگری ، ژن و زور نوی !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 

 به یكی گفتن: چهارتا گاز نام ببر ، گفت: هیدروژن ، اکسیژن ، مموژن ، خالوژن !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 

 یک ایرانگرد عازم دیدن تخت جمشید ، به علت اتمام بنزین به تخت خان رفت !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *** 

 شاواش چیست؟!…  حرکتی است تبلیغی و نمادین جهت از خود بیخود کردن سرچوپی و بنه ماله !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از یه جوانرودی نوار مغز میگیرند ، سه ساعت اولش عزیز ویسیه !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

مالی آوا چیست ؟  دعای خیری است از طرف لوتی برای شاواز دهنده که اجابت آن با مقدار شاواز رابطه مستقیم دارد !!
 

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

اوخی اوخی چیست ؟  پاسخ لوتی به سرچوپی که تسلیم فرمان دی دی شده است !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بن چوپی چیست ؟  فردیست در کمین چوپی که هر لحظه در صدد حمله برای فتح چوپی است !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

وی تف چیست؟ اخطاری بسیار جدی از طرف پدران قبل از ضرب و شتم پسران !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گاموله زگ چیست؟  حشره شکموئیست که به گرد کردن لاس گاو مشغول است و مثل انرژی هسته ای حق مسلم شوهان است !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تف چیست ؟  حرکتی است نمادین در میان قوم ، برای از بین بردن نورانیت چهره !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

کمیته انظباتی ، یک پیرزن را به علت خندیدن در یک فاتحه خوانی از دو هفتم و
یک چهلم محروم و او را به پرداخت ۲۰۰۰ تومان پرسانه محکوم کرد !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

یه پولدار و باکلاس که تازه رفته انگلیس ، بچه اش رو می بره مهد کودکی تو لندن ، به مربی میگه:
کمی انگلیسی یادش بده … ، بعد از یک ماه که میره مهد کودک سراغش رو بگیره ، بچه های لندنی داد می زنن: شمس الدین باوگت حات !!

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


خوشال وه روزه نان ساجی بیو / له هزار نفر یکه حاجی بیو
یمه هه نورید حاجی حاجیه / چیشتی که نیه نان ساجیه !!…

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***


حافظ و دختر لر:
گفتم: غم تو دارم / گفتا: سی چی برارم ؟…
گفتم: که ماه من شو / گفتا: باوگت درارم !
گفتم: ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز / گفتا: و لنگه کاوشم چم راست درارم !!
طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/19 توسط maziyar mohammadi

شمه حیاطه پیش آب چلامه
مرا تی مین قهر سلامه
تو که قهر سلام، مو دل شکسته
روز مهشر گیرم ته بند شصته

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

خدایا مو غریبم، مه یار غریبه
نشه و خواستگاری، مو و نسیبم
سر راهان بدم دو مار سیاه
اول مه یار بز نداشته وفا
دوم مر بز نخیسم دنیا

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بهار صبح كه بلبل چهه چهه ژنه/چوپان بندون سری كو لله ژنه
گاین اسپیت بندون كو كرن ونگ/رفقون دوری چمه دلی ژنه چنگ
چمه دیل تنگ ترا؟/هیچ دفرسی چرا؟
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
تنه هر كس بومونو خسته بخته ، بی اشته زندگی كرده چه سخته،ترا غش!
یا بری - یا از بدا بام ، الان یندینه سر كرده وقته ...

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
تی دیل دریا می دیل خشک زمینه/تی خنده تی نگاه چی دلنشینه/تی واسی من بزم دیل به دریا /که او دریا میان مردن شیرینه

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

سیاه شالی دبستم تی کمره / خیلی وقته من نرم تی خبره / خیلی وقته تو می حال وا نپرسی / مگر من بی وفا بوم تو بترسی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی
تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور
من کی دانم هرگز نایی
تاکی می مُبتلا نیبی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تو دانستی کی می دیل/ تی چوم برایه نامویـی
صدتا خانقاه میانی / دست بدُعایه نامویی
نامویی می بیقراریه بیدینی ، گرم ارسو میشینه
جه اینتظاری بیدینی ، نامویی گرمه کوُنی
غُربت سرد مره تو ، دانستی ای بی وفا ، کی بی پنایم نامویی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت
دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
هاتو کی غورصا خایم دوارم
رویگار خورا لیسکا کونه

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته
بی چوم پیله
تره خیالا شومه

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا
جه می اوخان
انهمه تاسیانه
کی وا اوچینه!

 ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره
واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره
تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار
کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/19 توسط maziyar mohammadi
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic