ஜاس ام اس عاشقانه وعارفانه ஜ
 
قشنگ ترین اس ام اس عاشقانه ، اس ام اس جدید ،اس ام اس دلتنگی، اس ام اس سرکاری
حرمت عشق در اندازه افکار ما نیست پس به هر دلبستنی عشق نگویید
هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد. یک ساعت در کنار دختری زیبا بنشینید، به نظرتان یک دقیقه خواهد آمد؛ این یعنی "نسبیت".
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 


فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عاشق سفر هستم ولی از رسیدن متنفرم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من هوش ِ خاصی ندارم، فقط شدیدا کنجکاوم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


مثال زدن، فقط یک راه دیگر آموزش دادن نیست؛ تنها راه آن است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه، سربلند بیرون آید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi
زندگی کوتاه است و راه دراز و فرصت ها زود از دست میروند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سخن نیکو ، صیاد دل هاست و خط زیبا نزهت چشم ها .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


برد باری در زمان خشم و خوشرویی هنگام حسرت مشکل ترین کارهاست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


حاصل من از فضل فقط این شد که بر جهل خود دانا شوم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


فرومایگی شخص از دو چیز روشن می شود : بیهوده سخن گفتن و نپرسیده جواب دادن.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


انسان باید خود را به دو چیز عادت دهد , جفای ایمان و ظلم بشریت .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


انسان باید در دنیا مانند مهمانی باشد كه او را به ضیافت دعوت كرده اند آن چه را پیش روی او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نكند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


علت اینکه زنبورها وز وز می کنند این است که بلد نیستند حرف بزنند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


زن چیست ؟ بیماری است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


بشر باید بداند که فقط وفقط ازمغز انسان است که لذات، خوشی ها، خنده ه ها، شوخی ها و همینطور غم ها، دردها، اندوه ها واشک ها سرچشمه می گیرند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اگر شکست نبود من هم نبودم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi
آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هركسی كه بداند كه نداند از همه داناتر است. یك چیز را خوب می دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم. هر كه بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید حقیقت را پنهان كند.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد، یكی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر كه سخن گویی تا دیگران خاموشت كنند. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگو تر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من جز یك چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یك جا جمع كنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شكایت می بندند.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطایی كه از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

می دانم كه هیچ نمی دانم.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در تكاپو، تا بهتر از آن باشیم كه هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سخن گفتن به جا و سكوت نمودن به جا نشانه عقل است.ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. 
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد، مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی كند. پس كسانی كه همت خود را وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یك زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

داروی خشم، خاموشی است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاك كردن حافظه ی آن است.
 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتقام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.
 

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi

آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بردباری ، هنگامی خوب است كه مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر كسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با كلماتی كه ناگفته میمانند، میشكنند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

كسی كه بر نفس خود غلبه نكرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نیكی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کسی را فریب مده تا دردمند نشوی .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
راستگو باش تا استقامت داشته باشی
متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی
چالاک باش تا هوشیار باشی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز و هرگز ترشرو و بدخو مباش .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است . هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خداوند بی نهایت است و لامكان و بی زمان اما به قدر فهم تو كوچك .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آنو همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
راه جهان یکی است و آن راستیست .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم .

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi
عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی
دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است
دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد
دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق طوفانی و متلاطم است
دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار وسرشار از نجابت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی “فهمیدن و اندیشیدن “نیست
دوست داشتن، دراوج، از سر حد عقل فراتر میرود و فهمیدن و اندیشیدن را از زمین می کند و باخود به قله ی بلند اشراق می برد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق یک فریب بزرگ و قوی است
دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق در دریا غرق شدن است
دوست داشتن در دریا شنا کردن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق بینایی را می گیرد
دوست داشتن بینایی می دهد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق خشن است و شدید و ناپایدار
دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق همواره با شک آلوده است
دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
از عشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر می شویم
از دوست داشتن هرچه بیشتر، تشنه تر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق می کشاند
دوست داشتن جاذبه ای در دوست ، که دوست را به دوست می برد
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق تملک معشوق است
دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند
دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد و می خواهد که همه ی دلها آنچه را او از دوست در خود دارد، داشته باشند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در عشق رقیب منفور است،
در دوست داشتن است که:”هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند
و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید
و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور می گردد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است
یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدایا! به هر که دوست میداری بیاموز که:عشق از زندگی کردن بهتر است.
و به هر که دوست تر میداری بچشان که:دوست داشتن از عشق برتر ..

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi
اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید، می دانستید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر که دنیا خواهد، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر توانایی دانشمندان ایران از جهان دانش گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چیزی که دانش می آراید راستی است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کسی که به تمرینهای بدنی می پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه ی خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به دست آورند حاضر نیستند اشتباه ها و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان، هر زمان از پیشامدِ آینده درباره ی خود اندیشید و از آن، بیم و هراس در خاطرش نِشاند، آن خطر، زودتر او را تعقیب می کند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
موسیقی، صدای خداست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر کس عادت کند که بدون دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(4)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic