ஜاس ام اس عاشقانه وعارفانه ஜ
 
قشنگ ترین اس ام اس عاشقانه ، اس ام اس جدید ،اس ام اس دلتنگی، اس ام اس سرکاری
حرمت عشق در اندازه افکار ما نیست پس به هر دلبستنی عشق نگویید

در غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم ، تاوان آن هر چه باشد ، باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت دارم؛
این تعارف نیست
زندگی ِ من است!...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم !
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود ….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بگذار بگریزند
لحظه ها را می گویم
پروانه ها را
مخواه که آنان را بگیری
مخواه که آنان را نگه داری
که هر چه که هست جاودانه نیست
اگر نمی رفتی
نمی دانستم که دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

افسوس ….باید به “دوستت دارم“‏ هایت هم نمک می‏بستم تا کسی چشمش نزند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به تکرار غریبانه ترین جمله قرن!
و
به توان ابدیت!
دوستت دارم…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دیوانه نمی گوید دوستت دارم
دیوانه می رود تمام دوست داشتن را
به هر جان کندنی
جمع می کند از هر دری
می زند زیر بغل
می ریزد پای کسی که
قرار نیست بفهمد دوستش دارد…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سرانجام
آن کـــس به خاک می‌افتد
که زودتر می‌گوید
دوستت دارم ….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای بدست آوردنت نمی جنگم !
به تکّدی قلبت هم نمی آیم !
دوستت دارم ،
فارغ از داشتنت ….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من نمی توانم بهت ثابت کنم دوستت دارم
زمان این کار را خواهد کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت می دارم!
چونان بلوطی که زخم ِ یادگار ِ عشقی برباد رفته را!
ستاره ای که شب را
برای چشمک زدن!
و پرنده ای اسیر
که پرنده ی آزادی را!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی ، دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی ، دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم چون به یک نگاه ، عشق منی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

می توان پر کرد
فاصله هایی بلــــــــــند را
با یک پیام ساده و کوتاه…
کافیست بنویسی : دوستت دارم…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت دارم نه در هوس / دوستت دارم نه در قفس
دوستت دارم تا آخرین نفس . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در میان هزاران کلمه تو را می یابم
تو را آرام و آهسته می بویم
و دوباره میان آنها پنهانت می کنم
تا ندانی که هنوز دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
راه های به تو رسیدن
محدود است اما من…
به اندازه ی تمام راه های
نرسیدن به قلبت،
دوستت دارم!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بیشتر از دیروز،کمتر از فردا،بیشتر از خودم کمتر از خدا،بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به بزرگترین عشق در کوتاه ترین جمله ی ممکن به روی لطیف ترین گل سرخ یرای تو بهترین … دنیام می نویسم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوست داشتن تنها چیزیه که نوبتی نیست ، پس خارج از نوبت دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو می دانی که حتما ، دوستت دارم
نه سرپایی ، که قطعا ،دوستت دارم
سند هرگز نخوردستی دل من
بخر با عشق که نقدا دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی بهانه که دوستت دارم
ناشیانه که دوستت دارم
من که لمست نکرده ام ،اما
می زنم حدس بعد یک کاما
بوسه های تو خاصیت دارد
دل برایت اهمیت دارد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نمی دانم چه حسی هست این عاشقی؟
وقتی می نشینم ، وقتی راه می روم ، وقتی می خوابم دوستت دارم
وقتی صدایی می اید دوستت دارم ، وقتی سکوت است دوستت دارم
چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غریبانه در سکوت سهمگین نامت را بر حاشیه ی قلبم حک کردم تا با هر ضربانش بگویم دوستت دارم ، هیچوقت تو و محبتهایت را از یاد نمی برم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنها این کوه است که اگر به او بگویی دوستت دارم ، او نیز بلند فریاد میزند : دوستت دارم دارم دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای کاش قطره اشکی بودم که بر گونه هایت ، می زیستم تا بدانی چقدر دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باهات میام نفس نفس / تو آسمان توی قفس / از اول تا آخرش / دوستت دارم همین و بس

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش واژه ی حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان کردن دوستت دارم ، نیاز به قسم خوردن نبود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غریبانه در سکوت سهمگین نامت را بر حاشیه ی قلبم حک کردم تا با هر ضربانش بگویم دوستت دارم ، هیچوقت تو و محبتهایت را از یاد نمی برم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خواستم از عشق برات بگم گفتم می دونی ، خواستم از غم برات بگم گفتم می دونی ، حالا از ته قلبم می گم دوستت دارم چون نمی دونی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی را اشکی بیش نمی دانم ، پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق نمی پرسه تو کی هستی ؟ عشق فقط میگه : تو ماله منی ، عشق نمی پرسه تو اهل کجایی ؟ فقط میگه : توی قلب من زندگی می کنی ، عشق نمی پرسه چه کار میکنی ؟ فقط میگه : باعث میشی قلب من به ضربان بیفته ، عشق نمی پرسه چرا دور هستی ؟ فقط میگه همیشه با منی ، عشق نمی پرسه دوستم داری ؟ فقط میگه : دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو ، بلکه برای شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرا صد باز اگر از خود برانی دوستت دارم / به زندان جفایت گر کشانی دوستت دارم / به پیش خلق گر نتوان حدیث عاشقی گفتن / درون سینه ی تنگم نهانی دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میخوام روی حرفم هنوز ایستاده باشم / بذا دوستت دارم رو هزار بار گفته باشم / بخوای تا قیامت می گم دوستت دارم رو / بهونه ای نمی خوام به دستت داده باشم / ما که گفتیم هزار بار تو یک بار هم نگفتی / ولی نزدیکه اون روز که به دامم بیفتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آن کس که می گفت دوستم دارد ، عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد ، رهگذری بود که روی برگ های خشک پاییزی راه می رفت ، صدای خش خش برگ ها همان آوازی بود که من گمان می کردم میگوید : دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به امید چتر فردایت خیس بارانم ، از طلوع عشق تا غروب سرنوشت دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قشنگترین نگاهم را برایت کنار گذاشتم تا بدانی با تمام وجود دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من آنقدر دوستت دارم که اگر از پریشانی یک لحظه دوست داشتنم آگاه بودی ، تمام لحظه های عمرت برایم می گریستی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر با آتش عشقت مرا بسوزانی باز هم با خاکسترش خواهم نوشت دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قارقار خبردار ، دلم شده بی قرار / دلمو نبر اینجوری ، دوستت دارم بدجوری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در را باز کن خبری دارم ، قلبم را بشکاف نامه ای دارم. نامه را باز کن ، دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به اندازه تمام بی وفایی های دنیا دوستت دارم ، چون بی وفایی های دنیا تمومی نداره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اندازه یک کامیون زنبور عسل دوستت دارم ، اگر جرات داری برو بشمارشون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی ، اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد و برگه ی دوستت دارم را زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قسم به شراب که رنگ خون است ، قسم به خون که رنگ قلبه ، قسم به قلب که جایگاه توست دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم ، نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوست داشتن دل میخواهد نه دلیل ، از ته دل دوستت دارم بدون دلیل

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت دارم نه به این خاطر که دوستم بداری ، بدین خاطر که لایق دوست داشتنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای کاش کودک بودم تا احساست کنم ، ای کاش باران بودم تا غبار را از دلت دور کنم ، ای کاش تار بودم تا ساز مورد علاقه ات را بنوازم ، اما افسوس که نه کودکم نه بارانم نه تارم ، اما عاشقانه و صادقانه هستم و دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
میدونی چقدر دوستت دارم ؟
۱دونه !
ولی مردونه !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای کاش می دانستی چقدردوستت دارم ، چندیست بیمار وفایت شده ام ، در بستر غم چشم براهت شده ام ، این را تو بدان اگر بمیرم روزی مسئول تویی ، که من فدایت شده ام ، پس از مرگم بیا زیبا نگارم ، بیا با جمع دوستان بر مزارم ، سرت خم کن ببوس سنگ مزارم ، که من در زیر خاک هم چشم انتظارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت ندارم به اندازه اقیانوس، چون یه روز تموم می شه.
دوستت ندارم به اندازه خورشید، چون غروب می کنه.
دوستت دارم به اندازه روت که هیچوقت کم نمی شه

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/20 توسط maziyar mohammadi

نه شاهزاده ی یونانی ام نه شاخه زیتونی بر دست دارم

و نه مملکتی که پیشکش کنم
تنها میدانم آآآآآآه ای خدای من !!…

تو را دوست دارم...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

……….دارم

به جای نقطه چین هر چه می خواهی بگذار .. درد، بغض، نیاز .. اما دوستت را نیاور !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باد آورده را باد می برد;

امــــا…

تو که با پای خودت آمده بودی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شنیده بودم…….. دارم!به اشتباه جای((تو)) ی صمیمانه را با ((شما)) ی مودبانه عوض کردم ،
به زبان گفتم چقدر((شما)) زیبا هستید…
ولی در دل گفتم چقدر ((تو)) را دوست دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یارانه محبتهاتو قطع نکن من زیر خط فقر مهربونیاتم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بگذار در قشنگ ترین اشتباه من
آتش بگیرد از تو دل سربراه من
روزی مگر خود تو دچارم نکرده ای؟
از چاله در بیا که بیفتی به چاه من

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

درخت را به نام برگ ..بهار را به نام گل..ستاره را به نام نور..کوه را به نام سنگ

دل شکفته مرا به نام عشق..عشق را به نام درد

مرا…به نام کوچکم صدا بزن…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حاصلی از هنر عشق ِ تو جز حرمان نیست

آه از این درد که جز مرگ ِ من اش درمان نیست

این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیم

که بلاهای وصال ِ تو کم از هجران نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جز به جاذبه ی چشمهات

ــ این بیشه ی باران خورده ــ

دلم

ــ آن سیب سرخ ــ

نمی افتاد

زیر پات !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من از هفت سنگ می ترسم

می ترسم آنقدر…سنگ روی سنگ بچینیم

که دیواری ما را از هم بگیرد

بیا لی لی بازی کنیم

که در هر رفتنی

دوباره برگردیم..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دست هایم مال تو

بودنت را به من قرض می دهی؟!؟!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روزی می رسد که برگ برنده ات “دل” می شود

ولی تو دیگر حاکم نیستی!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/20 توسط maziyar mohammadi

تا آخر عمر در دلم خواهی ماند / تنها تو چراغ محفلم خواهی ماند / ای پاکترین زلال جوشان دلم / ای آینه در مقابلم خواهی ماند .


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

سلول انفرادی من سینه ی من است / تنها خیال سرخ تو گنجینه ی من است ...


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

این طرف مشتی صدف ، آنجا کمی گل ریخته / موج ماهی های عاشق را به ساحل ریخته / زاهدی با کوزه ای خالی ز دریا بازگشت / گفت خون عاشقان منزل به منزل ریخته .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

نبض قلبم در فراقت بیقراری میکند / در هوای دیدنت لحظه شماری میکند .


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

برای چشم عاشق تو نامه پست میکنم / همیشه آن تبسمی که میل توست میکنم / غم شکستن من و تو هم تمام میشود / فکر راه را نکن ، خودم درست میکنم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

با رفیقت مثل چتر رفتار نکن که هر وقت بارون بند اومد ، فراموشش کنی !


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

هر روز بی تو روز مباداست ، روزی شبیه به امروز ، روزی شبیه به دیروز ، روزی شبیه به فردا .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

مانده ام در حسرت بالا بلایی روز و شب / جان دهم از دوری دیر آشنایی روز و شب / عاشقانه کو به کو شهر شما را گشته ام / تا بیابم شاید از تو ردپایی روز و شب / دلخوشم با خاطرات هر شب تو روزها / بی تو دارم با دل خود ماجرایی روز و شب .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

در آن درگه عشق چه محتاج نشستم/ تو هر شام مهتاب به یادت شکستم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

می زند باران نفرت بر پشت شیشه / حکم قلبم را نوشتن تنهایی تا به همیشه .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

کندوی باغ هستی بی تو عسل ندارد / بی تو کتاب عشقم ضرب المثل ندارد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بی ارزشم و جز تو خریدار ندارم / گیرم بخرندم ، به کسی کار ندارم / گر در هر دو جهانم نپسندد تو پسندی / من در دو جهان غیر شما یار ندارم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

.یه دل دارم کبابته / هر جا باشی به یادته / اگر چه بی خیالمی / ولی دلم خرابته .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

.گل یخ زمستان تو هستم / اسیر ناز چشمان تو هستم / مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست / که من مشتاق دیدار تو هستم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

متولد هیچ ماهی نیستم ، تقدیر مرا بر پیشانی تو نوشته اند ، این را از روزهای رفته ای که نیامده بودند فهمیدم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگویم / زیرا که تو در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گاه یک سنجاقک به تو دل می بنند و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض ، تا بیاید از راه ، از خم پیچک نیلوفرها ، روی موهای سرت بنشیند ، یا که از قطره ی آب کف دستت بخورد ، گاه یک سنجاقک همه ی معنی یک زندگی است .
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
معنی بخشیدن یک دل به یک لبخند چیست ؟ / من پشیمانم بگو تاوان آن سوگند چیست ؟ / از تو هم دل کندم و هرگز نپرسیدم ز خویش / چاره ی معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست ؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم / تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از عذاب بی تو بودن در سکوت خود خرابم / دوری از رخسار ماهت ، هر نفس میده عذابم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

ناگهان آیینه حیران شد گمان کردم تویی / ماه پشت ابر پنهان شد گمان کردم تویی / ای نسیم بی قرار روزهای عاشقی / هر کجا زلفی پریشان شد گمان کردم تویی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد / آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

پرواز در هوای خیال تو دیدنی ست / حرفی بزن که موج صدایت شنیدنی ست / تا اوج راهی ام به تماشای من بیا / با بالهای عشق تو پرواز دیدنی ست .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گدا شدن به در دوست ، قصد دیدن اوست / وگرنه نان گدایی که هر گدایی دارد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

با تو بودن را برای این باور دارم که بی تو بودن را نمی توانم باور کنم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

در سینه دلی به وسعت غم دارم / بر زخم دلم نیاز مرهم دارم / هر چیز برای خود فراهم کردم / در زندگی ام تو را فقط کم دارم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

من نه آنم که روم جز تو پی یار دگر / یا به جز تو شوم طالب دیدار دگر .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بهار نخواهد شد حتی اگر زمین از گل ها لبریز شود ، تا تو بیایی و عطر نرگسی ات در جهان بپیچد ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
روستای چشم تو گذر کردم به شهر عشق / شهری که این غریبه در آن گم نمی شود .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست / محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست / از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت / که در این وصف زبان دگری گویا نیست .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
خوشبختی مثل پروانه است ، اگه دنبالش بری فرار میکنه ، ولی اگه بایستی رو سرت میشینه ، برات آرزوی یک دنیا پروانه دارم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

.زنده بودنم با تو بودن است و نفس کشیدنم به هوای توست ، دوستت دارم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دیده ام خورشید را در خواب ، تعبیرش تویی / خواب در یاد شب مهتاب ، تعبیرش تویی / خوب من خواب تو را دیدن در این دنیای بد / چون گل روییده در مرداب ، تعبیرش تویی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

.هست آن نیست که هر لحظه کنارت باشد / هست آن است که هر لحظه به یادت باشد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تا بپیوندد به دریا کوه را تنها گذاشت / رود رفت اما مسیر رفتنش را جا گذاشت / هیچ وصلی بی جدایی نیست ، این را گفت و رود / دیده گلگون کرد و سر بر دامن صحرا گذاشت .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

عشق گلی است که اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر کنید ، هرگز قادر نخواهید بود که آن را دوباره جمع کنید .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد / بی تو حتی مهربانی ، حالتی از کینه دارد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

طنین نبض بارانی / بلوغ چشمه سارانی / تو را من دوست می دارم / و می دانم که می دانی .

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/20 توسط maziyar mohammadi

نیست در این گفته من سوسه ای / گر تو به من قرض دهی بوسه ای

بوسهء دیگر سر آن مینهم / لحظه دیگر به تو پس میدهم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
منو ببخش که بی خبر تو خلوتت پا میزارم / مقصرش دلتنگیه ، من که گناهی ندارم...

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

ناله پنداشت که در سـیــنــه ی ما جا تنگ است

رفت و برگشت سراسیمه که دنیا تنگ است

دل پیش تو و دیده به سوی دگرانم

تا خلق ندانند به سویت نگرانم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

اونقدر فراموشت کردم که حتی واسه ابراز تنفر هم تو ذهنم نمیای . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

مثل فرشته ها شده ای احتیاط کن / زیبا و با صفا شده ای احتیاط کن

چندیست که احساس می کنم / عزیزتر از جان ما شده ای ، احتیاط کن...

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

چشمانم خسته است و نبض ذهنم افتاده ، کاش نگاهت یک قدم نزدیک تر بود . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

روزگاری او را می جستم، خود را می یافتم

اکنون خود را می جویم، او را می یابم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بود درد مو و درمانم از دوست/ بود وصل مو و هجرانم از دوست

اگر قصابم از تن واکره پوست / جدا هرگز نگردد جانم از دوست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

رفیق یک دله غمخوار ویار باید ونیست / فغان چه ها که در این روزگار باید ونیست

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم

من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

سرخ شد آیینه از هرم نگاه من و تو / بهتر از عشق کسی نیست پناه من و تو

هنر عاشقی امروز پسند همه نیست / که محبت شده اینگونه گناه من و تو . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تسبیح نیستم اما نفسم را به شماره انداخته است شوق دستان تو . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تو با من باش و بگذار عالمی از من جدا گردد / چو یک دم با تو بنشینم ، دل از هر غم رها گردد . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

کاش میشد بوسه ها راقاب کرد / مثل نامه سوی هم پرتاب کرد

کاش میشد عشق را تقسیم کرد / مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

نگاه تو سیب است و من نیوتنی بیچاره ، بی خواب از کشف جاذبه . . .

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/20 توسط maziyar mohammadi

هر سال تو را غرق صفا می خواهم / هر روز تو را کام روا می خواهم

از بهر تو و هر که تو را دارد دوست / ارامش خاطر از خدا می خواهم . . .

پیامک عاشقانه جدید مهر

جدیدترین درمان افسردگی:

هر ۶ ساعت یکیشو بذار گوشه لپت !

:-* :-* :-* :-*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پیامی میزنم اینک برایت / به جبران پیام های زیادت

از آن بابت پیامی می فرستم / بدانی بنده هم هستم بیادت !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عاشقی را از قلیان بیاموز که در سرش آتشی

و در دامنش اشکی و در سـیـنـه اش آهی است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدایا ! آدمی هستم که عاشق یک لبخند شده‌ام

چه کنم ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آمدی ، شاعر شدم

رفتی ، فیلسوف . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لحظه های خسته ام را بی نگاهت رنگ نیست/ در فضای سینه ام جز یاد تو آهنگ نیست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تبسم تو تجسم تمام خوبی هاست

به تبسمت سوگند ، که شاد بودنت آرزوی ماست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آمدی از اشتباه اینجا به راه دیگری / باز شادم کن شبی با اشتباه دیگری . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی / آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی

تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من / سر راحت ننهادی به سر بالینی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عاشق شدم و محرم این کار ندارم / فریاد که غم دارم و غمخوار ندارم

بسیار شدم عاشق از این پیش / آن صبر که هر بار بود این بار ندارم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی / چراغ خلوت این عاشق کهن باشی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گفتی مرا از خویش می ترسانی ای یار / وقتی به دریا ها مرا می خوانی ای یار

ترسان من ! گفتم که بگذار این چه و چون / چندم از این تردید می ترسانی ای یار . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق رازی ست که خورشید به بارانش گفت / نیز رمزی ست که شقایق به گلستانش گفت

ای که ایمان به کسی داری و چیزی بی شک / عشق بود آنچه دلت با همه ایمانش گفت . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ما چون دو دریچه روبروی هم / آگاه ز هر بگو مگوی هم

هر روز سلام و پرسش و خنده / هر روز قراره روز آینده

اکنون دل من شکسته و خسته ست / زیرا یکی از دریچه ها بسته ست . . .

(رضا صادقی)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرا آن دل که بر دریا زنم نیست / ز پا این بند خونین برکنم نیست

امید آن که جان خسته ام را / به آن نادیده ساحل افکنم نیست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیدن تو عشق منه / نگاه تو عمر منه

لبخند تو گنج منه / ندیدنت رنج منه . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیدن دوباره ی تو واسه من آغازه / اوج شادی پرنده ، لحظه ی پروازه . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق یعنی پاک ماندن در فساد ، آب ماندن در دمای انجماد

در حقیقت یعنی سادگی در کمال برتری افتادگی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدایا هر که با من آشنا شد دو روزی دید و زود از من جدا شد

نمی دانم از اول بی وفا بود و یا نازش کشیدم بی وفا شد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تاج من بر سرم نیست ، تاج من در قلب من جای دارد

تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند

تاج من ، عشق توست که بر دل دارم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نمی دانم چه تاثیری است در عشق که بیمارش به صحبت نیست مایل . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یوسف مصر اگر مشتریش دید و خرید ، دیده نادیده خریدار توام . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نرو دستم به دامانت / نگو دیگر نمی آیی

که میمیرم غریبانه امان از درد تنهایی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو را دوست دارم مثل عبادتم ، تو را دوست دارم مثل سعادتم

تو را دوست دارم تا آخرین نفس . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری / پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری

گفتی نمی خواهی ببارم عشق/ اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی زندون عشقه ما به اون دل باختیم / خوبی هاشو ما ندیدیم با بدیهاش ساختیم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با تو همه دنیا میشه بهشت ، با تو هزار قصه میشه نوشت

ولی افسوس نمی گزاره سرنوشت . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر سال تو را غرق صفا می خواهم / هر روز تو را کام روا می خواهم

از بهر تو و هر که تو را دارد دوست / آرامش خاطر از خدا می خواهم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نه نرو ، صبر کن ، قرارمان این نبود ، باید سکه بیاندازیم

اگر شیر آمد تردید نکن که دوستت دارم

اگر خط آمد مطمئن باش که دوستت دارم

صبر کن سکه بیاندازیم ، اگر دوستت نداشتم آن وقت برو . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هنوز در به در کوچه های خاطره ام / هنوز اسم تو مانده به گوشه حنجره ام

هنوز مثل نخستین نگاه عاشق تو / در انحصار غم عشق در محاصره ام . . .

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/11 توسط maziyar mohammadi
نار چشمه ای بودیم در خواب / تو بـا جامی ربـودی ماه از آب

چو نوشیدیم از آن جـام گـــوارا / تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

خیالت راحت ، دیگر اشکی نیست که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کند

تنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازد . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گل نیست چنین سرکش و رعنا که توئی / مه نیست بدین گونه فریبا که توئی

غم بر سر غم ریخته آنجا که منم / دل بر سر دل ریخته آنجا که توئی . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

حال ما بی آن مه زیبا مپرس / انچه رفت از عشق او بر ما مپرس

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر / نهادم آیینه ها در مقابل رخ دوست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

هر چند پیر و خسته و ناتوان شدم / هر که یاد روی تو کردم جوان شدم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بوسه یعنی لذت دلدادگی / لذت از شب لذت از دیوانگی

بوسه آغازی برای ما شدن / لحظه ای با دلبری تنها شدن

بوسه آتش می زند بر جسم و جان / بوسه یعنی عشق من با من بمان . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است / ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است / لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از خود خانه و کاشانه ای ندارم ، اما در عمق آرزوی من این است

که در دل تو خانه ای داشته باشم ، به مساحت یک قلب . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

شبی پر کن از بوسه ها ساغرم / به نرمی بیا همچو جان در برم

تنم را بسوزان در آغوش خوش / که فردا نیابند خاکسترم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود ، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

چو ماه از کام ظلمت ها دمیدی / جهانی عشق در من آفریدی

دریغا، با غروب نابهنگام / مرا در دام ظلمت ها کشیدی . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا ، هان !؟

بیا پایین ، زود باش ، آخه تو فقط ماه منی !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دیروز اومده بود دیدنم ، با یه شاخه گل سرخ و همون لبخندی که همیشه آرزوش رو داشتم

گریه کرد و گفت دلش برام تنگ شده ، ولی من فقط نگاش کردم ،

وقتی رفت سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دیروز تمام خاطرات با تو بودن را دور ریختم ، امروز هر چه می گردم خودم را پیدا نمی کنم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بغض کن اما نبار، خشک شو اما نریز ، دیر کن اما بیا . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

این اس ام اس رو واست فرستادم و الان خوشحالم ، چون می دونم اسمم روی صفحه

گوشیت افتاده ، حداقل یک ثانیه بهم فکر کردی و این یک ثانیه برای من یک دنیاست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تو مرا فریاد کن ای هم نفس / این منم آواره ی فریاد تو

این فضا با بوی تو آغشته است / آسمانم پر شده از یاد تو . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

هر که دیوانه نشد از عشق تو عاقل نیست / آنکه نشناخت تو را معرفتش کامل نیست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از دیار آشنایی پا کشیدن مشکل است / از تو ای آرام جانم دل بریدن مشکل است . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

این را بدان اگر در قلبی جای گرفتی و عاطفه ای را به بازی عشق در آوردی

تا ابد در قلبی که دوستت دارد زنده خواهی ماند . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

همه بغض من تقدیم غرور نازنینت باد غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گل بودم در ایام جوانی ، جوان بودم نکردم زندگانی . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بر درت می آمدم هر شب مرا وا میزدی / گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/11 توسط maziyar mohammadi

میگن کلاغها خبرچینند ، پس چرا خبر دلتنگی منو به تو نمیدن ؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دلم را در غمت کردم ز هر ویرانه ویرانتر / چو دیدم دوست میدارد دلت دل های ویران را ...

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

رادیات قلب من از عشق توامدبه جوش ، گر نداری باورم بنگر به حال آمپرم !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

همیشه هرجا که رفتم آخر جاده تو بودی / اون که با دلخستگی هایش دل به من داده تو بودی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

چه فرقی می کند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من ، چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

باید به عشق نیک اندیشه کنیم / شیرین و فرهاد بشیم ، عاشقی پیشه کنیم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تقدیم به آنکه محبتش در خاطرم ، خاطرش در یادم و یادش در دلم زنده است .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

چه دعایی کنمت بهتر از این ، که خدا پنجره ای رو به اطاقت باشد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

آنقدر عزیزی که وقتی در بهار قدم میزنی ، برگ درختان برای بوسیدن جای پایت انتظار پاییز را می کشند .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

شبی دنبال معنایی برای دوست می گشتم / تو بالاتر ز هر معنا و من بیهوده می گشتم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

امشب از آسمان دیده ی تو / روی شعرم ستاره می بارد / در سکوت سپید کاغذها / پنجه هایم جرقه می کارد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بی من اگر آرامی ، من نمی خواهم که کنارم باشی ! با شکست قلبم تو اگر پیروزی ، آرزوی دل من نیز کامیابی توست ! من تنها به تو می اندیشم که مبادا خاری به دلت ریش آرد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

درون چشمهایت خانه ای ساختم / پلک نزن که خانه خرابم میکنی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گفتمش نقاش را نقشی کشد از زندگی ، با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

قسمت این بود که من با تو معاصر باشم / تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم / تو پری باشی و تا آن سوی دریا بروی / من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

شبی با دوست به سر بردن دو صد دنیا بها دارد / خوشا آن کس که در دنیا رفیقی با وفا دارد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

اگر من شاعرم شعر تو هستی / اگر من عاشقم عشقم تو هستی / اگر من یک کتاب کهنه هستم / بدان زیباترین برگش تو هستی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

یاد ما خواه بکن خواه نکن ، لیکن ای دوست تو در کنج دلم جا داری .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

پرسید کدام راه نزدیک تر است ؟ گفتم به کجا ؟ گفت به خلوتگه دوست ، گفتم مگر تو فاصله ای میبینی بین آنکس که دل ما همه منزلگه اوست !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

به خدا خسته از آن زخم زبانت شده ام / بی خیال تو و ابروی کمانت شده ام / اشکم از دیده فرو ریخت و رسوایم کرد / حرف آخر ، تو کجایی ؟ نگرانت شده ام .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از خدا خواهم شبانگه / دامن گل را بگیرم / تو برای من بمانی / من برای تو بمیرم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

آنچه بر لوح زمان می ماند ، راه و رسم سفر است ، رهگذر میگذرد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دوست دارم دستانم را به سوی اسمان پر ستاره دراز کنم و ستاره ای بچینم و بر روی آن بنویسم ای اولین حکایت بی انتهای عشق ، با تمام وجود دوستت دارم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

همیشه دوست داشتن رو سرلوحه ی عمر وجودیت نکن ، شاید شکستن قلبت و در نهایت شکستن شیشه ی عمرت باشه .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

قلب مرا آتش زدی هدیه به تو خاکسترش / این دل وفادار تو بود اما نکردی باورش .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

قبله ی من نگاه تو / چشای من برای تو / نگی که دوستت ندارم / هر نفسم به یاد تو .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

سکوت من فردای بلند دوست داشتن توست ، دوست داشتن تو افسانه نیست ، باورش کن .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دل را به یادت حواله میکنم ، شاید روزی لبخندت را قسمتم کردی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

با من که شکسته ام کمی راه بیا / بالی بگشا و گاه و بیگاه بیا / آزرده مشو بیا گناه از من بود / گفتم که مقصرم تو کوتاه بیا .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

عشق یعنی دستهایم مال تو / چشم های خسته ام دنبال تو / عشق یعنی ما گرفتار همیم / دوستدار هم وفادار همیم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از شروع نفسهای حضرت آدم تا پایان نفسهای آخرین آدم دوستت دارم !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

زیباترین غروب غروب عاشقان

زیباترین سنگ دل یار

زیباترین مایع اشک

زیباترین ناله آه

زیباترین دف قلب تو

زیباترین کلام دوستت دارم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

نه دیگرشعرمیخوانم نه دیگرشعرمیخوانی / نه دیگرقدر میدانم نه دیگر قدر میدانی

نه دیگرحرف های راست نه دیگرزندگی باماست / همان شد که دلت میخواست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دوست و دست بسیار است ولی دست دوست اندک . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

خیلی ها نفرین می کنن ، تلافی می کنن اما …

اما نه

نفرین من : الهی اونی که دوسش داری تنهات نذاره

تلافی من : میرم تا به اون برسی سر راهت نباشم

راستی ، قدر من دوستت داره . . . ؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است / چاره کن درد کسی کز همه ناچار تر است

گر تو به او وعده دیدار ندادی امشب / پس چرا دیده من از همه بیدار تر است . . . ؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

قلبى که فراموشت کنه قلب من نیست / هرگز فراموش کردنت تو فکر من نیست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

اگر ای عشق پایان تو دور است / دلم غرق تمنای عبور است

برای قد کشیدن در هوایت / دلم مثل صنوبرها صبور است . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم

زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

ای قاصدک عشق ز معشوقم چه خبر / ای سفیر هرچه مسافر ز معشوقم چه خبر

گر بدیدی رخ زیبای معشوقه ی من / خبرش کن ز احوال دل غم زده ی من . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

مهربون گفتم که بفرستم برایت پیامی / که هم احوالی پرسم هم داده باشم سلامی . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود / جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود

فردا که قیامت آشکارا گردد / هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تو شعر و شور باران شمالی / دل بستگی سراپا شور و حالی

به شالیزار قلبم باش باران / که می سوزد دلم از خشکسالی . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

در فراغت این دل من پیر شد بله ای گو این دلم تبخیر شد

بر سرم دستی کشید آرام گفت باز طفلک قرصهایش دیرشد . . .

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/11 توسط maziyar mohammadi

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند / سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گر تو یارم نشوی آخر خرداد من است / فکر بی تو شدنم دشمن بنیاد من است / تا زمانی که تو شیرینی و دوری ز دلم / رنگ خون بر جگر این دل فرهاد من است ....

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

یه آسمون گل قشنگ تقدیم یک نگاه تو / این دل تنهای غریب فدای روی ماه تو .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

من از می چشمان سیاهت مستم / گفتم بنویسم که به یادت هستم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تا کور نگشته دیدگانم ، تو بیا / تا مور نخورده استخوانم ، تو بیا / گر آمدی و ندیدی از من چیزی / از بهر تماشای مزارم تو بیا .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

یه پیامی میفرستم به امید پیام تو / نه اینکه بخونی و بگی بی خیال تو .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

سوال من از تو این است ، چرا در آینه ی چشم های تو ، تصویر من پیدا نیست ؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گذر تک تک این ثانیه های سپری گشته ی عمرم ، به قدیمی شدن دوستیت می ارزد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دعای قاصدک ها خوشبختی آدماست ، برات آرزوی یه دنیا قاصدک دارم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

نه بلبل خواهد از بوستان جدایی / نه گل دارد خیال بی وفایی / اگر گفتی مرا الان چه حالی است / میان قلب من جای تو خالی است .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

من یاد خوش دوست به دنیا ندهم / لبخند خوشش به حور رعنا ندهم / گر یاد کند مرا هر از گاهی چند / گرد رخ وی به چشم بینا ندهم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

در مسلک ما معنی پرواز چنین است / با بال شکسته به هوای تو پریدن .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گفته بودم گر بیایی مقدمت را گل فشانم ، گل چه قابل مهربانم ، چشم هایم فرش راهت .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

چه کردی با دل من نازنینم / که هر شام و سحر اندوهگینم / مرا دعوت بکن در باغ چشمت / که از باغ دلت چند گل بچینم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از شرکت فرش مزاحمتون میشم ، میشه دلمو زیر پاتون فرش کنم تا هیچ جا جز دل من پاتونو نزارین !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تو رفتی چشم من غمبار تو بود / هنوز تشنه ی دیدار تو بود / من از دستت نمی رنجم این قدر / اگر برگشتنی در کار تو بود .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

هنوز دلخوشی ذهن خسته ام این است که در خیالم بی خیال من نشوی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بادکنک هرچه قدر دورتر میشه ، قرقره از غم دوریش لاغرتر میشه ، قرقرتم رفیق !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

میخوام اسمتو با صابون رو ابرا بنویسم تا وقتی بارون اومد همه کف کنن .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دعا کردم که تنها مال من شی / تو تعبیر قشنگ فال من شی .

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/11 توسط maziyar mohammadi

تو را در مثنوی پیدا نکردم / حضوری دیگری پیدا نکردم / سرودم هر غزل تنها بودی / برایت ثانوی پیدا نکردم

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

به کدامین شهر نگاهت بخشم دل بی تابم را / تو تمنای دلی هر شب و هر خوابم را...

نمیدانم چرا بیمارم امشب / سکوتی خفته در گفتارم امشب / غم اشک دلم آهسته میگفت / پریشان از فراق یارم امشب

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دلم زیباترین دلهاست امروز / درون این عالم غوغاست مروز / دلم را در طبق پنهاده بودم / دهم آن را به دست یار امروز

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

فدایت ای گل زیبای هستی، نمیدانم کجا بی من نشستی / قشنگی های فردایم تو هستی، یگانه گنج دنیایم تو هستی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گر تو گرفتارم کنی، من با گرفتاری خوشم / داروی دردم گر تویی، در اوج بیماری خوشم

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

اتل متل تو ماهی / غم نخوری الهی/ برات پیامک نوشتم / نگی که تو بی وفایی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

ویکتور هوگو میگه: من نمیگویم که هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد! اما اعتقاد دارم برای بار دوم هم باید نگاه کرد

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

همیشه غمگین ترین و رنجورترین لحظات توسط کسی ساخته میشه که شیرین ترین و شاد ترین لحظات را برای او ساخته است

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

با محبتم دوثت دارم، میدونی چرا با “ث” نوشتم؟! چون ثانیه به ثانیه به یادتم

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/11 توسط maziyar mohammadi
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic