ஜاس ام اس عاشقانه وعارفانه ஜ
 
قشنگ ترین اس ام اس عاشقانه ، اس ام اس جدید ،اس ام اس دلتنگی، اس ام اس سرکاری
حرمت عشق در اندازه افکار ما نیست پس به هر دلبستنی عشق نگویید

میگن کلاغها خبرچینند ، پس چرا خبر دلتنگی منو به تو نمیدن ؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دلم را در غمت کردم ز هر ویرانه ویرانتر / چو دیدم دوست میدارد دلت دل های ویران را ...

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

رادیات قلب من از عشق توامدبه جوش ، گر نداری باورم بنگر به حال آمپرم !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

همیشه هرجا که رفتم آخر جاده تو بودی / اون که با دلخستگی هایش دل به من داده تو بودی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

چه فرقی می کند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من ، چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

باید به عشق نیک اندیشه کنیم / شیرین و فرهاد بشیم ، عاشقی پیشه کنیم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تقدیم به آنکه محبتش در خاطرم ، خاطرش در یادم و یادش در دلم زنده است .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

چه دعایی کنمت بهتر از این ، که خدا پنجره ای رو به اطاقت باشد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

آنقدر عزیزی که وقتی در بهار قدم میزنی ، برگ درختان برای بوسیدن جای پایت انتظار پاییز را می کشند .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

شبی دنبال معنایی برای دوست می گشتم / تو بالاتر ز هر معنا و من بیهوده می گشتم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

امشب از آسمان دیده ی تو / روی شعرم ستاره می بارد / در سکوت سپید کاغذها / پنجه هایم جرقه می کارد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

بی من اگر آرامی ، من نمی خواهم که کنارم باشی ! با شکست قلبم تو اگر پیروزی ، آرزوی دل من نیز کامیابی توست ! من تنها به تو می اندیشم که مبادا خاری به دلت ریش آرد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

درون چشمهایت خانه ای ساختم / پلک نزن که خانه خرابم میکنی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

گفتمش نقاش را نقشی کشد از زندگی ، با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

قسمت این بود که من با تو معاصر باشم / تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم / تو پری باشی و تا آن سوی دریا بروی / من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

شبی با دوست به سر بردن دو صد دنیا بها دارد / خوشا آن کس که در دنیا رفیقی با وفا دارد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

اگر من شاعرم شعر تو هستی / اگر من عاشقم عشقم تو هستی / اگر من یک کتاب کهنه هستم / بدان زیباترین برگش تو هستی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

یاد ما خواه بکن خواه نکن ، لیکن ای دوست تو در کنج دلم جا داری .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

پرسید کدام راه نزدیک تر است ؟ گفتم به کجا ؟ گفت به خلوتگه دوست ، گفتم مگر تو فاصله ای میبینی بین آنکس که دل ما همه منزلگه اوست !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

به خدا خسته از آن زخم زبانت شده ام / بی خیال تو و ابروی کمانت شده ام / اشکم از دیده فرو ریخت و رسوایم کرد / حرف آخر ، تو کجایی ؟ نگرانت شده ام .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از خدا خواهم شبانگه / دامن گل را بگیرم / تو برای من بمانی / من برای تو بمیرم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

آنچه بر لوح زمان می ماند ، راه و رسم سفر است ، رهگذر میگذرد .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دوست دارم دستانم را به سوی اسمان پر ستاره دراز کنم و ستاره ای بچینم و بر روی آن بنویسم ای اولین حکایت بی انتهای عشق ، با تمام وجود دوستت دارم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

همیشه دوست داشتن رو سرلوحه ی عمر وجودیت نکن ، شاید شکستن قلبت و در نهایت شکستن شیشه ی عمرت باشه .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

قلب مرا آتش زدی هدیه به تو خاکسترش / این دل وفادار تو بود اما نکردی باورش .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

قبله ی من نگاه تو / چشای من برای تو / نگی که دوستت ندارم / هر نفسم به یاد تو .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

سکوت من فردای بلند دوست داشتن توست ، دوست داشتن تو افسانه نیست ، باورش کن .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دل را به یادت حواله میکنم ، شاید روزی لبخندت را قسمتم کردی .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

با من که شکسته ام کمی راه بیا / بالی بگشا و گاه و بیگاه بیا / آزرده مشو بیا گناه از من بود / گفتم که مقصرم تو کوتاه بیا .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

عشق یعنی دستهایم مال تو / چشم های خسته ام دنبال تو / عشق یعنی ما گرفتار همیم / دوستدار هم وفادار همیم .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

از شروع نفسهای حضرت آدم تا پایان نفسهای آخرین آدم دوستت دارم !

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

زیباترین غروب غروب عاشقان

زیباترین سنگ دل یار

زیباترین مایع اشک

زیباترین ناله آه

زیباترین دف قلب تو

زیباترین کلام دوستت دارم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

نه دیگرشعرمیخوانم نه دیگرشعرمیخوانی / نه دیگرقدر میدانم نه دیگر قدر میدانی

نه دیگرحرف های راست نه دیگرزندگی باماست / همان شد که دلت میخواست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دوست و دست بسیار است ولی دست دوست اندک . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

خیلی ها نفرین می کنن ، تلافی می کنن اما …

اما نه

نفرین من : الهی اونی که دوسش داری تنهات نذاره

تلافی من : میرم تا به اون برسی سر راهت نباشم

راستی ، قدر من دوستت داره . . . ؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است / چاره کن درد کسی کز همه ناچار تر است

گر تو به او وعده دیدار ندادی امشب / پس چرا دیده من از همه بیدار تر است . . . ؟

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

قلبى که فراموشت کنه قلب من نیست / هرگز فراموش کردنت تو فکر من نیست . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

اگر ای عشق پایان تو دور است / دلم غرق تمنای عبور است

برای قد کشیدن در هوایت / دلم مثل صنوبرها صبور است . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم

زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

ای قاصدک عشق ز معشوقم چه خبر / ای سفیر هرچه مسافر ز معشوقم چه خبر

گر بدیدی رخ زیبای معشوقه ی من / خبرش کن ز احوال دل غم زده ی من . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

مهربون گفتم که بفرستم برایت پیامی / که هم احوالی پرسم هم داده باشم سلامی . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود / جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود

فردا که قیامت آشکارا گردد / هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

تو شعر و شور باران شمالی / دل بستگی سراپا شور و حالی

به شالیزار قلبم باش باران / که می سوزد دلم از خشکسالی . . .

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

در فراغت این دل من پیر شد بله ای گو این دلم تبخیر شد

بر سرم دستی کشید آرام گفت باز طفلک قرصهایش دیرشد . . .

طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه سری(0)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/05/11 توسط maziyar mohammadi
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic