تبلیغات
ஜاس ام اس عاشقانه وعارفانه ஜ - متن شعر های كردی

ஜاس ام اس عاشقانه وعارفانه ஜ
 
قشنگ ترین اس ام اس عاشقانه ، اس ام اس جدید ،اس ام اس دلتنگی، اس ام اس سرکاری
حرمت عشق در اندازه افکار ما نیست پس به هر دلبستنی عشق نگویید

بوچی

بوچی به ته نیا لیره جیت هیشتم
چیروكی عیشقی لاویت پی نیشتم
دیاره نازانی گولم وا نابی
نه عیشق وایه و وه فایش وا نابی
كه تو جیت هیشتم گولم چرو بوو
ئاخر عیشقی تو هه مووی درو بوو
عیشقم چوو ، گولم چوو
روژگارم به سر چوو ( عومریشم )
چاوه ریی به هار بووم
قه ت نه مدی و به سه ر چوو
دلیك عاشق بی هه ر ده نالینی
دلی تو به رده دلم ده شكینی
نه تو عاشقی نه عیشقیش وایه
خوشه ویستی من به بی په روایه
نه مزانی ئه توش ده روی به ویلی
وه ها به جاری توش به جیم دیلی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
دیلان

دیلانا مه ره نگینه
ته و دا خورت و زه رینه
ده ما من ته ماشا كرد
یارا من ده و دا نینه
خورتو وه رن دیلانی
زه ریو وه رن دیلانی
وه ره ره وگشا گووه ندی
وه ره ده ستی من جاری
ئاخ لی جان واخ لی جانی
وه ز هاتم دو كانی
دیلانه بانی به رمه
پر كی فه رالت و گه رمه
ته ما من یار نه دیتی
ئاگر باری ل سه ر مه
چاخی یاری دبینم
حه یرانا دل سترینم
ل گووه ند و دیلانا
عاشقیك خار و دینم

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

هه لپه رکی

هه لپه ركی گه رمه شایی یه هه رایه
كچ و كور تیكه ل به زمه و سه مایه
هه ركس بو دوستی په یمان ئه به ستی
شان له شان ده خشی ده ست لیك ئارایه
نازدار و بیری شیرین و دولبه ر
مه ریه م و مه له ك ئه ستیر و گه و هه ر
سه ر چوپی گرن خانمی دولبه ر
ئه مرو له گه ره ك به زمه و هه رایه
ئه مرو له گه ره ك شایی یه و سه مایه
زره ی بازنه و ده نگی گو به ره
هاواری شا باش سه دای له و به ره
نازی به چاوان پیم ده لی وه ره
بریا سه د بریا ئه و بومن بوایه
خوزگه ده خوازم ئه و بو من بوایه
هه لپه رن ده ی ده ی به شان هر به شان
مه مكو له ی ناسك با بینه هژان
شوخیكی جوانم كردووه به نیشان
جوانی وا نیه وه ك په ری وایه

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

به سه رهاتی

به سه رهاتی دلداریم
بوته باسی ئه م شاره
هه موو خه لك ده یزانی
بی وفا بووی ئه م جاره
دلی منیش مشتیكه
توانای ئازارت ناكا
خوشم لیره ئاواره م
وازم لی بینی چاكه
گریان له گیانی من دا
له دوای تو وه ك بارانه
ئه زانم روژی ده مرم
هه ر به عیشقه ی جارانه
عیشقی من داستانی بوو
هه موو كه سی پیی زانی
كه چی تو خسته ژیر پیت
منیش بووم به قربانی

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
وره وره وره

وه كوو ده ریا شه پول ده ده م
به گریان هه راسانم
به چوار ده ورم گیژه ن ئه خوم
چی به سه ر هات ده سگیرانم
ده سگیرانم وه كوو په ری له كه ناری خورئاوا بوو
به بی بزه ی مال ئاوایی له ده ستم ده ر چووه بی شوو
ئه و روژانه ی به یه كه وه په ری گولمان هه لئه وه راند
ئه و ساتانه له لیوی یه ك ماچی به هاریمان ئه چاند
وه ره وه وه ره وه ده ردی دل چاره كه ی
ده ردی دل گرانه و با ئیتر چاره ی كه ی
با ئیتر نه سووتیین هه ردووكمان تاكوو هه ین
وه ره وه له غه ریبی وه ره وه
بگه ریوه تاكوو ده ستی باغچه و به هار لیوه بگرین
بگه ریوه له غریبی باچی دی بو یه كتر نه گرین
ئیستا ئیره وشكه بومن وه كوو عه رزی گه لا وه رین
ئیستا پیكی په شیمانی ئه نوشم له داخی ئه وین

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***
باران

له ژیر زه رده و نووری مه غریبدا ده گریم دیسان
له ناو به فری به ر به یاندا ده گریم دیسان
من ده گریم و ده زانم ئه و چه ند پیروزه
بو خه می من باوه شی ئه و چه ند به سوزه
ئیتر یاران لیم گه رین با ئه مشه و شینی عه شقی بكه م
بو ئه م سوزه مانگی قه له م چروی وشه من به ری بكه م
ئه مشه و جه ژنی شیعره و به دمه ستی منه یاران
شه وی به خته و ره هیله ی عه شقه ئه مشو یاران
تو ته ماشای كچانی شار به چرپه وه
به قریوه ی هه زار نازی سه ره ریوه
چون وه كوو مه ل پولاوپولی
سه ر چناران دین و ده چن
قه تاری گول چه می غه من
چروی سه وزن دین و ده چن
ئیتر یاران …………

طبقه بندی: اس ام اس به زبان مختلف، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/19 توسط maziyar mohammadi
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ